Zdravice do Třebotova 2017

Dobrý den!

Chtěl bych pozdravit vás všechny. co jste se dneska v Třebotově sešli. Zdravím malé i velké běžce i vás, kteří jste je přišli povzbudit. Závod Během Třebotovem se koná už počtvrté, což znamená, že vznikla tradice. A je to tradice chvályhodná, protože nám udržuje v srdci plamínek solidarity. V čase, kdy každý někam pospíchá a chce být úspěšný, oživuje tato tradice zapomenuté vlastnosti, jako nesobeckost a zájem o bližní, které osud oslabil.

Jako prezident Centra Paraple, pečující o lidi s poraněnou míchou, Vám děkuji za částku, kterou nám z třebotovského běhu každoročně posíláte. Pokud budete mít po běhu pocit, že jste vykonali něco dobrého, není to jen pocit, je to pravda.

S přátelským pozdravem
Zdeněk Svěrák