O nás

Během Třebotovem pro Centrum Paraple

Centrum Paraple, o.p.s. je sociálně rehabilitační a poradenské centrum. Od roku 1994 pomáhá lidem s poškozením míchy žít dál svůj život.

Výrazné omezení pohybu a dalších funkcí organizmu je velkým zásahem do života člověka i jeho rodiny. Odborný tým centra složený ze zástupců mnoha profesí – sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů, osobních asistentů a dalších, pomáhá lidem po ochrnutí zvládnout těžké období po úrazu nebo nemoci, zlepšit svou fyzickou kondici, dosáhnout co největší samostatnosti a najít ztracený životní balanc.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost tj. nezisková organizace. Získané finanční prostředky používáme na financování profesionálních služeb, které klientům nabízíme. Denně díky darům od jednotlivců nebo firem pomáháme až 20 klientům, kterým poskytujeme zejména Sociální rehabilitaci. Kromě rehabilitace se může každý dále zúčastnit Tematického programu zaměřeného na pohybové aktivity nebo využít Odborné sociální poradenství. Ročně takto pomůžeme více než 1 400 lidem z celé České republiky.

Více na www.paraple.cz

Pokud chcete Paraple podporovat dlouhodobě, odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV PARAPLE 30 nebo DMS TRV PARAPLE 60 nebo DMS TRV PARAPLE 90 na číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, nebo 90 Kč až do doby, než zasílání dlouhodobé DMS podpory zrušíte. Více na www.darcovskasms.cz.

Naším cílem je, aby pomoc plynula potřebným a závod Během Třebotovem byl odměnou pro všechny. Společně s vámi bychom rádi tímto během podpořili Centrum Paraple.