Během Třebotovem
10. 9. 2016

3. ročník charitativního běhu 

Během Třebotovem pro Centrum Paraple

Centrum Paraple, o.p.s. pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Motivujeme a podporujeme své klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění. Služby nabízíme formou pobytů, ambulantních návštěv a individuálních konzultací. Centrum Paraple založili v roce 1994 Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků.

Jak Paraple pomáhá

Do Centra Paraple přicházejí klienti asi rok po vzniku míšní léze. Při pobytech nebo ambulantních návštěvách s nimi pracují zkušení fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci, psychologové, pohyboví terapeuti, ošetřovatelé a mnozí další. Z dvousetpadesáti lidí, kteří se ročně ocitnou na vozíku, jich celá třetina míří právě do Centra Paraple. Ročně jeho služeb opakovaně využije až 1400 klientů.

Filozofií Centra Paraple je, že poraněním míchy a ochrnutím kvalitní a aktivní život člověka se zdravotním postižením nekončí. Další uplatnění, úspěšný nový start, využití předpokladů však ve velké míře závisí na podpoře a pomoci okolí. Proto Centrum Paraple pomáhá nejen klientům, ale i jejich rodinám. Pro blízké okolí svých klientů se stává užitečným a přátelským průvodcem a pomocníkem při zvládání těžké situace, vytváření podmínek pro další život i při řešení problémů, které postupně život může přinést.

Více o Centrum Paraple (www.paraple.cz) zde:

Naším cílem je, aby pomoc plynula potřebným a závod Během Třebotovem byl odměnou pro všechny. Společně s vámi bychom rádi tímto během podpořili Centrum Paraple.

Běh Třebotovem 2016

Poběžte s námi pro ty, kteří běhat nemohou!

Datum akce: sobota 10. 9. 2016
Adresa: Třebotov u Prahy

Kategorie: Děti 0 - 3, 4 - 5, 6 - 7, 8 - 9, 10 - 11, 12 - 13, 14 - 15. Dále muži a ženy do 100 let.

Trasy pro děti budou od 100 m do 2 km, závodníci od 16 let si mohou vybrat trať 5 km nebo 10 km - cross.

REGISTRACE BĚŽCŮ VŠECH KATEGORIÍ:

Prezentace bude probíhat na místě od 8:30 do 9:30 hod.

Abychom nenarušili harmonogram závodu, prosíme, k registraci se dostavte včas!

Účastníci závodu se zúčastní na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a jsou si vědomi, že POŘADATELÉ NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST za případné újmy na zdraví a škody vzniklé během závodu.

STARTOVNÉ:

Trať 5 km a 10 km: 150,- Kč/osoba v hotovosti na Brandejsce naproti Restaurace u Růžičků od 8:30 do 9:30.

Děti do 15 let: zdarma

HARMONOGRAM ZÁVODU:

Prezentace: od 8:30 do 9:30 hod

Start dětských kategorií: 10:00 hod

Start závodníků od 16 let: 11:00 hod

Vyhlášení výsledků: 12:30 hod, všechny děti obdrží malou cenu. První tři v každé kategorii medaili a věcnou cenu od našich partnerů.

Od 14 hod rádi uvítáme Vaši účast na OSLAVĚ 130 let HASIČSKÉHO SBORU TŘEBOTOV!

V průběhu obou akcí bude k dispozici občerstvení

Zobrazit trasu běhu

Mapa běhu