Během Třebotovem
16. 9. 2017

4. ročník charitativního běhu

Během Třebotovem pro Centrum Paraple

Centrum Paraple, o.p.s. je sociálně rehabilitační a poradenské centrum. Od roku 1994 pomáhá lidem s poškozením míchy žít dál svůj život.

Výrazné omezení pohybu a dalších funkcí organizmu je velkým zásahem do života člověka i jeho rodiny. Odborný tým centra složený ze zástupců mnoha profesí – sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů, osobních asistentů a dalších, pomáhá lidem po ochrnutí zvládnout těžké období po úrazu nebo nemoci, zlepšit svou fyzickou kondici, dosáhnout co největší samostatnosti a najít ztracený životní balanc.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost tj. nezisková organizace. Získané finanční prostředky používáme na financování profesionálních služeb, které klientům nabízíme. Denně díky darům od jednotlivců nebo firem pomáháme až 20 klientům, kterým poskytujeme zejména Sociální rehabilitaci. Kromě rehabilitace se může každý dále zúčastnit Tematického programu zaměřeného na pohybové aktivity nebo využít Odborné sociální poradenství. Ročně takto pomůžeme více než 1 400 lidem z celé České republiky.

 

Více na www.paraple.cz www.paraple.cz

Pokud chcete Paraple podporovat dlouhodobě, odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV PARAPLE 30 nebo DMS TRV PARAPLE 60 nebo DMS TRV PARAPLE 90 na číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, nebo 90 Kč až do doby, než zasílání dlouhodobé DMS podpory zrušíte. Více na www.darcovskasms.cz.

Naším cílem je, aby pomoc plynula potřebným a závod Během Třebotovem byl odměnou pro všechny. Společně s vámi bychom rádi tímto během podpořili Centrum Paraple.

Běh Třebotovem 2017

Poběžte s námi pro ty, kteří běhat nemohou!

Na podporu CENTRA PARAPLE se letos vybrala

částka 25.325,- Kč       :-)

Datum akce: 16. září 2017

Adresa: Třebotov u Prahy

Kategorie: Děti 0 - 3, 4 - 5, 6 - 7, 8 - 9, 10 - 11, 12 - 13, 14 - 15. Dále muži a ženy do 100 let.

Trasy pro děti budou od 100 m do 2 km, závodníci od 16 let si mohou vybrat trať 5 km nebo 10 km - cross.

REGISTRACE BĚŽCŮ VŠECH KATEGORIÍ:

Prezentace bude probíhat na místě od 10:30 do 11:30 hod.

Abychom nenarušili harmonogram závodu, prosíme, k registraci se dostavte včas!

Účastníci závodu se zúčastní na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a jsou si vědomi, že POŘADATELÉ NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST za případné újmy na zdraví a škody vzniklé během závodu.

STARTOVNÉ:

Trať 5 km a 10 km: 150,- Kč/osoba v hotovosti od 10:30 do 11:30.

Registrace dospělých kategorií do 12:30!

Děti do 15 let: zdarma

HARMONOGRAM ZÁVODU:

Prezentace: od 10:30 do 11:30 hod

Start dětských kategorií: 12:00 hod

Start závodníků od 16 let: po odběhnutí dětských kategorií

2014-15-16  společný start  100m
2012-2013  dívky, chlapci  1 kolo 200m
2011-2010  dívky,chlapci  1 kolo 200m                            
2009-2008  dívky,chlapci  2 kola 400m
2007-2006  dívky,chlapci  3 kola 600m
2005-2004  dívky,chlapci  1 kolo v areálu nemocnice 1500m
2003-2002  dívky, chlapci  2 kola v arealu nemocnice 3000m
2001a méně  společný start  5km nebo 10km

Vyhlášení výsledků: Všechny děti obdrží malou cenu. První tři v každé kategorii medaili a věcnou cenu od našich partnerů.

V průběěhu akce bude zajištěn program pro děti v podobě tvůrčích workshopů, o který se postarají místní organizace Bílá laňka a Lví brána.

V průběhu akce bude k dispozici občerstvení.

Zobrazit trasu běhu

Mapa běhu

2017

**********************************

                 2016

 0

**********************************

                  2015

**********************************

                  2014